בדיקת מי שפיר מוקדמת – שבועות 11-15 להריון

במונח בדיקת מי שפיר מוקדמת הכוונה לדיקור מי שפיר לפני שבוע 15 להריון.

תנאים לא טובים

כיום אין יותר דיווחים על דיקורי מי שפיר מוקדמים. התנאים הטכניים לדיקור אינם טובים בשלב מוקדם כל כך של ההיריון – הרחם קטן, כמות מי השפיר יחסית מעטה, הקרומים בשק השפיר עדיין לא צמודים לדופן הרחם וחלל שק השפיר יחסית קטן, כך שהעובר נמצא קרוב למחט בעת הדיקור. גם אנשי המעבדה מעדיפים דיקור בשבוע מאוחר יותר מאחר ומספר התאים העובריים בדיקור מוקדם – מועט.

הפלות

בנוסף לכך נמצא, ששיעור ההפלות גבוה מאוד לאחר דיקור מוקדם בהשוואה לשיעור ההפלות לאחר דיקור בשליש השני של ההיריון שהוא 0.1%-0.2% .

  1. איסוף נתונים באוניברסיטת קליפורניה הראה 3.3% הפלות לאחר בדיקת מי שפיר לפני שבוע 15, 1.7% הפילו תוך שבועיים ממועד הדיקור (מחקר מס 1).
  2. 2 מחקרים אחרים על 3277 ו -1861 דיקורי מי שפיר מוקדמים דיווחו על 2%-2.3% הפלות (מחקרים מס. 2,3).
  3. חוקרים מדנמרק דיווחו על 5000 דיקורים מוקדמים ומצאו 1% שיעור הפלות לאחר הבדיקה (מחקר מס. 4). כל זאת בהשוואה   ל 0.1%-0.2% הפלות לאחר דיקור מי שפיר בשבועות 17-22 להריון.
  4. נמצאה עליה משמעותית בתחלואה של הילודים בנשים שעברו דיקור מי שפיר מוקדם. יש דיווחים על פגיעה בשרירים ובשלד של הילודים, פגיעה בהתפתחות כפות הרגלים ובעיות נשימה קשות (מחקרים מס. 3,5).

סיכום

דיקורי מי שפיר מוקדמים בוצעו בעיקר בשנות ה-80 וה-90 של המאה הקודמת. כיום יש איסור בארץ לבצע את הבדיקה לפני שבוע 16 להריון.