האם יש תוספת סיכון להריון תאומים בעקבות דיקור – תוצאות מחקר

Am J Obstet Gynecol. 2009 Mar;200(3):257.e1-6

Pregnancy loss rate after mid-trimester amniocentesis in twin pregnancies.

Cahill AG1,et al.Washington University School of Medicine, St. Louis, USA.

שם המחקר: תוספת הסיכון להריון תאומים בעקבות דיקור מי שפיר (2009)

מטרת המחקר היא להעריך את תוספת הסיכון להריון תאומים בעקבות דיקור מי שפיר. הוא נערך בבית סםר לרופאה \ אוניברסיטת וושינגטון.

איסוף הנתונים נערך בתקופה של 16 שנים במרכז רפואי שלישוני בארה"ב ונערכה בו השוואה בין 311 הריונות תאומים שעברו בדיקת מי שפיר לבין 1623 הריונות תאומים שלא עברו דיקור. באיסוף הנתונים התקבל שדיקור מי השפיר בתאומים  גרם לעליה (משמעותית סטטיסטית)   ב 1.8% להפלות עד שבוע 24. בהערכת נתון זה נלקחו בחשבון גם גיל היולדות, ממצאים אולטרהסוניים בעוברים, מספר המחיצות בין השקים, חשיפה לאלכוהול וגזע המטופלות.

בעבודה הנ"ל, 1 מתוך 56 הריונות תאומים  הפילה בעקבות דיקור מי שפיר.