שקיפות עורפית – קפל צווארי (Nuchal Fold)

בדיקת שקיפות עורפית (Nuchal Translucency Screening) היא בדיקת אולטרה סאונד הנערכת לאישה ההרה לשם גילוי פגמים בעובר. עובי הבצקת העורפית בעורף העובר (היא השקיפות העורפית) משמש כמדד להערכת הסיכון לתסמונת דאון.

עיבוי של הכפל הצווארי נחשב סימן רך באולטרסאונד, שמעלה את הסיכון לתסמונת דאון בעובר(*).

מהו קפל צווארי?

קפל עורפי מעובה, שנמצא בבדיקה, הוא ביטוי להתעבות הרקמות הרכות בצוואר ומוכר כסימן וחשד לתסמונת דאון. עיבוי של העורף נחשב כממצא המצביע על סיכון גבוה לתסמונת לדאון והוא נמצא אצל 50%-80% מהיילודים עם תסמונת דאון.

תוצאות שקיפות עורפית לא תקינה

מ- 14 עד 19 שבועות: גדול או שווה ל-5 מ"מ
מ- 19 עד 24 שבועות: גדול או שווה ל-6 מ"מ

מה עושים אם מתגלה עיבוי של הכפל העורפי?

1 .פונים לייעוץ גנטי ודיקור מי שפיר
2. עושים בדיקת דם לברור זיהומים, כולל Torch & Parvo Virus
3 .עושים בדיקת אקו לב עובר .

(*) הסבר: "סימן רך" הוא שינוי קל באבר העובר שאינו משפיע על תפקודו ושלמותו של האבר. אין לו חשיבות בפני עצמו אלא יכול להשפיע סטטיסטית על הסיכון לבעיות. כאשר קיימים כמה סימנים רכים  הם מעלים משמעותית את הסיכון לתסמונת. סימני רכים באולטראסאונד לתסמונת דאון הם גודל אגן כליה מורחב, עובי העורף, קיצור עצם הירך.