האם הרדמה מקומית מפחיתה כאב בדיקור מי שפיר? תוצאות מחקר

Ultrasound Obstet Gynecol. 2000 Nov;16(6):536-8.

Does local anesthesia at mid-trimester amniocentesis decrease pain experience? A randomized trial in 220 patients.

Van Schoubroeck D , Katholieke Universiteit Leuven, Belgium.

שאלת המחקר הייתה האם הזרקת חומר הרדמה תת עורי באזור הדיקור יפחית את רמת הכאב בעת דיקור מי שפיר.

במחקר שבוצע בבלגיה ופורסם בשנת 2000 השתתפו 220 נשים שעברו בדיקת מי שפיר בשליש השני להריון. 114 נשים קבלו זריקה תת עורית באזור הדיקור המכילה חומר הרדמה (לידוקאין 1%) וקבוצת הביקורת מנתה 106 נשים שלא קבלה הרדמה מקומית. רמת הכאב נבדקה על פי  5 שיטות שונות.

לא נמצא הבדל משמעותי סטטיסטי בהערכת הכאב בשתי קבוצות המחקר. 97% מהנשים הגדירו את הדיקור כלא כואב או נסבל; 79% מהנשים ציפו לפעולה יותר כואבת; 59% העריכו את רמת הכאב דומה לזו שבעת בדיקת דם;  98% מהנשים דיווחו שיעשו שוב בדיקת מי שפיר במידה ותהיה סיבה רפואית לכך.

מסקת המחקר הייתה שבדיקת מי שפיר בשליש השני של ההיריון אינה הליך כואב. הרדמה מקומית בזריקה אינה משפיעה על הרגשת הכאב בעת הדיקור.