המלצות רופאי נשים בארה"ב בעניין בטיחות דיקור מי שפיר בתאומים

Opinions and practice patterns of obstetricians-gynecologists in the United

States regarding amniocentesis in twins.

Vink J1, et al.Prenat Diagn. 2013 Sep;33(9):899-903.

נושא המחקר: כיצד מייעצים רופאי נשים בארה"ב בעניין בטיחות דיקור מי שפיר בתאומים.

הנתונים נלקחו מתוך שאלונים שנשלחו ל 1000 רופאי נשים. 37% מהרופאים ענו על השאלון, מתוכם 9.1% היו רופאים מומחים ברפואת העובר ו 80.8% היו רופאים שעסקו במיילדות וגינקולוגיה. 72% מהרופאים נתנו בעבר ייעוץ בהריונות תאומים גם לגבי בדיקת מי שפיר – 91.7%  מהם דנו גם בענין הסיכון להפלה לאחר בדיקה מי השפיר. מסתבר שכמחצית מהרופאים, 47.4% לא דנו עם המטופלות מה אחוז ההפלות. 65% מהרופאים שכן דנו באחוז ההפלות אמרו שהסיכוי להפלה בתאומים לאחר בדיקת מי שפיר גבוה יותר מאחר בהריונות יחיד.

באשר לסוג הריונות התאומים, ישנם הריונות בהם יש רקמת כוריון אחת ובאחרים שתי רקמות כוריון. כך שבהתייחס לשיעור הסיבוכים לאחר בדיקת מי שפיר בתאומים עם רקמת כוריון אחת, 12.1% מהרופאים אמרו שיש פחות סיבוכים מאשר בתאומים עם 2 שכבות כוריון, 39.6% אמרו ששיעור ההפלות זהה ו 38.9% אמרו ששיעור ההפלות גבוהה יותר.

מסקנת המאמר:

הייעוצים הניתנים על ידי הרופאים בארה"ב שענו לסקר אינם אחידים וקיימת אי בהירות באשר לשיעור הסיבוכים לאחר מי שפיר בהריונות תאומים.
הערות: גם בארץ המצב דומה – הן לגבי הריונות יחיד והן לגבי הריונות תאומים. רופאי נשים רבים אינם מעודכנים באופן שוטף לגבי עבודות מחקר המדווחות על שינוי ושיפור בבטיחות בדיקות מי השפיר וסיסי שליה. הנתונים המופיעים בהנחיות של האיגודים השונים מעודכנים מידי מספר שנים. יש לעדכן את הנתונים בתקופות קצרות יותר.