הנחיות לביצוע שקיפות העורפית לפי האגודה הישראלית לאולטראסאונד במיילדות וגינקולוגיה

Guidelines for background transparency

(*) מטרת הבדיקה היא להעריך את הסיכון לתסמונת דאון.

(*) CRL בתחום 38 עד 84 מ"מ [ערכי הגודל הממוצעים בשבוע 11+0 ובשבוע 13+6]

הערכים המדוייקים תלויים בגבולות שנקבעו בטבלה או התוכנה שבה משתמש הבודק.

(*) גם בהיריון מרובה עוברים (לפי חוזר משרד הבריאות ) עקב הרגישות הנחותה של סמני הדם (בדיקות סקר)  לאיתור תסמונת דאון בהיריון בהיריונות אלה.
עם זאת הספרות הרפואית מוכיחה מעל לכל ספק שלבדיקה זאת ערך רפואי רב גם בעובר יחיד.

קריטריונים לביצוע:

1.מדידת CRL

2.הדגמת דופק

3.מדידת השקיפות העורפית.

יש לציין בתשובה את הסיכון המשוקלל לתסמונת דאון במועד הלידה, לפי הגיל והשקיפות, לעומת סיכון הרקע לתסמונת דאון בלידה לפי הגיל בלבד.

בהיריון מרובה עוברים:

ציון מספר שקי ההיריון, מיקומם והתייחסות ל-Chorionicity ו-Amnionicity.

יש צורך לצרף לתשובה הנמסרת לאישה תמונה של החתך בו בוצעה מדידת השקיפות (כולל הסמנים), וזאת גם כאשר תוצאת המדידה תקינה.