האם כדאי להקדים בדיקת מי שפיר לפני שבוע 15? תוצאות מחקר

BJOG. 2005 Apr;112(4):394-402.

Infant morbidity following amniocentesis and chorionic villus sampling for prenatal karyotyping.

Cederholm M1, Haglund B, Axelsson O.1Department of Obstetrics and Gynaecology, Uppsala University, Sweden.

נושא המחקר: האם כדאי להקדים ולבצע בדיקת מי שפיר בשבועות 14-15 להריון ואף לפני כן?

פרסום המחקר 2005

במחקר שבוצע בשבדיה ונמשך 5 שנים נבדקה אפשרות לקשר בין ביצוע דיקור מי שפיר בשבועות מוקדמים של ההריון [14-15 שבועות ואף פחות] לבין התפתחות מומים בשלד ובגפיים של העובר, תחלואה כללית ובעיות נשימתיות של הילוד, משקל לידה נמוך ומצבי מצוקה של העובר. 

הנתונים נבדקו ב21,748 נשים בגיל 35-49 שעברו בדיקת מי שפיר לעומת קבוצת ביקורת שכללה 47,854 נשים בהריון שלא עברו בדיקת מי שפיר.

תוצאות המחקר הראו שכאשר בדיקות מי שפיר בוצעו לפני שבוע 16 להריון – ובמיוחד כשבוצעו לפני שבוע 14 נמצאה עליה משמעותית בסיכון לפגיעה בשריר ובשלד של העובר. כאשר בדיקות מי השפיר בוצעו בין שבועות 14-15 להריון דווח על עליה משמעותית בבעיות נשימתיות מסוגים שונים אצל הילוד.

מסקנת המחקר – ביצוע בדיקת מי שפיר לפני שבוע 14 להריון  מעלה את השכיחות של מומים במערכת השלד והשריר. כאשר הדיקור מבוצע בין שבוע 14-15 ישנה עליה בבעיות נשימתיות לאחר הלידה.