הקשר בין ניסיון הרופא המבצע ושעור הפלות נמוך – תוצאות מחקר

Ultrasound Obstet Gynecol. 2016 Jun 3.

Total pregnancy loss after chorionic villus sampling and amniocentesis – A cohort study.

Bakker M  et al

שעור ההפלות לאחר בדיקת מי שפיר וסיסי שליה: יש חשיבות לניסיון הרופא המבצע ושעור ההפלות נמוך מזה המדווח עד כה

עבודה חדשה מאוניברסיטת גרינגן באמסטרדאם פורסמה ביוני 2016 אשר קשורה בשיעור  ההפלות לאחר בדיקת מי שפיר ובדיקת סיסי שליה. בעבודה זו נבדקו פרמטרים הקשורים בנבדקת, ברופא המבצע ובהליך עצמו (בדיקת מי שפיר ובדיקת סיסי שליה) אשר להם השפעה אפשרית על הסיכון להפלה.

נבדקו נתונים רפואיים של 29,201 נשים בשנים 2001-2011. חלק מהנשים עבר פעולה פולשנית של בדיקת מי שפיר או סיסי שליה ואחרות רק בדיקות אולטראסאונד.

ממצאים:

המדדים אשר היו קשורים להפלה לאחר בדיקת סיסי שליה (בחדירה דרך צוואר הרחם או בדיקור דרך הבטן) היו:  1.ביצוע מספר חדירות לשליה על מנת לקבל כמות מספקת של סיסי שליה;  2. ביצוע הפעולה לאחר שבוע 13 להריון; 3. הריון לאחר טיפולי פריון.

המדדים אשר היו קשורים להפלה לאחר בדיקת מי שפיר היו:

  1. אבחון של מום בעובר בסקירת מערכות מוקדמת.
  2. היסטוריה של מומים מולדים במשפחה.
  3.  ביצוע מספר דיקורים על מנת לקבל מי שפיר.

באשר לבדיקת סיסי שליה: בקבוצת הנשים מעל גיל 36 שלא בצעה בדיקת מי שפיר או בדיקת סיס שליה אחוז ההפלות בסיום השליש הראשון היה 1.4% . לעומת זאת, אחוז ההפלות לאחר בדיקת סיסי לשיה בגישה דרך צוואר הרחם היה 2.76% ואילו בגישה דרך דופן הבטן  – 2.43%.

לפיכך תוספת הסיכון בביצוע בדיקת סיסי שליה דרך צוואר הרחם היה  1.36% (1:74) ולאחר בדיקת מי שפיר בגישה בטנית  1.03% (1:97).

אחוז ההפלות בנשים בנות 36 ומעלה שעברו רק בדיקת אולטראסאונד בשבוע 20 היה 0.63% ואלה שעברו בדיקת מי שפיר בגלל גיל 36 ומעלה היה 1.11%. כלומר תוספת הסיכון של בדיקת מי השפיר  אשר בוצעה רק בגלל גיל מעל 36 שנים היה 0.48% (1:208)

מסקנות המאמר:

1. ככל שמומחיות המבצע טובה יותר יש פחות סיבוכים לאחר בדיקת מי שפיר ובדיקת סיסי שליה.
2. שיעור ההפלות לאחר בדיקת מי שפיר או סיסי שליה נמצאה נמוכה יותר מזו הניתנת בזמן הייעוץ לפני הבדיקה.