האם קיים קשר בין טכניקת הדיקור להורדת הסיבוכים – תוצאות מחקר

מידע כללי:

ספריית קוקריין היא גוף לא-מסחרי המבצע סקירות ספרות ובמיוחד מטא-אנליזות על נושאים רפואיים שונים. המטא-אנליזות שלהם נחשבות למקצועיות ומהימנות מאוד. ניתוח הנתונים מבוצע מתוך מספר רב של מחקרים דומים וכך מגיעים לעוצמה גבוהה יותר מבחינת מסקנות.

Technique modifications for reducing the risks from amniocentesis or chorionic villus sampling

Faris Mujezinovic, Zarko Alfirevic

שם המחקר: שינוי אפשרי בטכניקת ביצוע בדיקות מי שפיר וסיסי שליה כאמצעי להורדת הסיבוכים בשתי השיטות.

פרסום המחקר: 2012

נכון לימים אלה (2016) דרך ביצוע בדיקת מי שפיר או בדיקת סיסי שליה נקבעת באופן עצמאי על פי ניסיונו האישי של כל רופא. אין הנחיות וכללים אחידים לבצוע בדיקת מי שפיר וסיסי שליה בהם ניתן להשיג את מיטב התוצאות ולהפחית את שעור הסיבוכים.

נסקרו 5 מאמרים רנדומליים בהם נבדק מהלך בדיקות מי שפיר ובדיקות סיסי שליה  ב 1049 נשים. בנשים שעברו בדיקת מי שפיר נבדקה השפעת מתן תרופות להרפיית הרחם [כולל מתן פרוגסטרון] על המהלך שלאחר הפעולה. כמו כן נבדק באם למיקום הדיקור ברחם, בחלק העליון או בחלק התחתון, יש השפעה על סיבוכי בדיקת מי השפיר.

בקבוצת הנשים שעברו בדיקת סיסי שליה נבדקה השפעה של מתן תרופות להרפיית הרחם לפני תחילת הפעולה וכן נבדקו שיטות שונות של צורות שאיבת הרקמה.

התוצאות הראו:

1. אין הוכחה לכך שבבדיקות מי שפיר מתן תרופות להרגעת הרחם לפני הדיקור מעלה את שעור ההצלחה.
2. בבדיקת מי שפיר אין השפעה למקום בו מוחדרת המחט לרחם על סיבוכי הפעולה.
3. בדומה לכך, אין צורך במתן תרופות להרפיית הרחם לפניי שאיבת סיסי השליה ואין הבדל באיזה טכניקה שואבים את סיסי השליה.

מה שקובע בהורדת הסיבוכים של בדיקת מי שפיר וסיסי שליה הוא ניסיונו ומומחיותו של המבצע.