החזר קופת חולים כללית – מי שפיר

בדיקת מי שפיר: זכויות מבוטחות כללית זהב

קופת חולים כללית מושלם משתתפת בעלות בדיקת מי שפיר לנשים עד גיל 34 כולל.
הזכאות היא לבדיקה אחת עבור כל הריון.  גיל הכניסה להריון הוא הגיל הקובע.

מטופלת עד גיל 35

א. במכוני הסדר

ללקוחות כללית מושלם בהשתתפות עצמית בסך 570 ₪.

ללקוחות כללית פלטינום בהשתתפות עצמית בסך 285 ₪.

ב. באופן פרטי

החזר של 75% מההוצאה ועד 1,440 ₪.

מטופלת מעל גיל 35

הבדיקה כלולה בסל הבריאות.

בדיקת מי שפיר להריון רב עוברים – יש לצרף אישור רפואי בנוגע למספר הדיקורים שבוצעו בבדיקה בהתאם למספר שקי ההריון. אם בוצעו מספר דיקורים לכל שק בנפרד, ההחזר הוא לכל דיקור בנפרד. אם הבדיקה נעשתה במסגרת הסדר, ההשתתפות העצמית תהיה לכל דיקור בנפרד.

המסמכים הדרושים לקבל החזר: חשבונית מס/קבלה מקורית בציון תעודת זהות, כתובת וטלפון עדכניים. יש לצרף לתביעה טופס החזר תביעה. את המסמכים יש לשלוח לת.ד. 2265, בני ברק, 5112201.

בדיקת מי שפיר: זכויות מבוטחות כללית פלטינום

לקוחות "כללית פלטינום" זכאיות ל־50% הנחה נוספת על ההשתתפות העצמית המשולמת במסגרת תכנית הזהב על בדיקה מי שפיר. בנוסף, הן זכאיות ל"סל לנשים בהריון" – שירות המיועד לנשים בהריון או לנשים שהן 6 חודשים לאחר הלידה, ושזקוקות לקבלת ייעוץ, ביצוע בדיקה ו/או טיפול רפואי וניתוח קיסרי אשר אינם נכללים בסל הבריאות ו/או בתוכנית כללית מושלם זהב.

הזכאות לכיסוי תהיה:
1.לאחר מיצוי הזכאות בתוכנית כללית מושלם זהב.
2. עבור טיפול/בדיקה הקשורים להריון וללידה הצפויה.

*יש לאמת במשרדי הקופה את תקיפות הזכויות טרם ביצוע בדיקת מי השפיר. הנכתב ע"פ פרסומי קופ"ח כללית.