החזר קופת חולים מכבי – מי שפיר

זכויות חברות מכבי שלי עד גיל 35 – מי שפיר.

זכאות הנובעת מסל הבריאות הממלכתי – כלל חברות מכבי אשר קיבלו המלצה מיועץ גנטי, יכולות לבצע בדיקת מי שפיר בבית חולים ציבורי או באסותא, על ידי רופא בית החולים. הבדיקה ממומנת על ידי משרד הבריאות. במקרה של חשד ל- CMV או לטוקסופלסמה הבדיקה תיערך רק בבית חולים ציבורי.

זכאות הנובעת מ'מגן זהב' – כל חברות 'מגן זהב'  יכולות לבצע בדיקת מי שפיר בבית חולים אסותא, בבית חולים ציבורי או בבית חולים פרטי.  אין תקופת המתנה. חברות מגן זהב רשאיות לבחור את הרופא המבצע. הבדיקה באסותא תתבצע על ידי רופא בהסכם מרשימת הרופאים של אסותא, או על ידי רופא פרטי (רופא פרטי הינו רופא שאינו עובד במכבי ואין לא הסכם עם מכבי.)

הבדיקה בבית חולים ציבורי או פרטי תתבצע על ידי רופא פרטי שאינו רופא במכבי.

כאשר הבדיקה מתבצעת באסותא, לא נדרשת השתתפות עצמית או קבלת התחייבות ממכבי עבור בדיקת מי השפיר.

התשלום לרופא מבצע הבדיקה יהיה לפי הפירוט הבא:

א.השתתפות עצמית עבור רופא בהסכם עם אסותא
עובר אחד – השתתפות עצמית בסך 614 ₪
שני עוברים – השתתפות עצמית בסך 982 ₪

ב.החזר עבור רופא פרטי (שאין לו הסכם)
עובר אחד – יינתן החזר עד תקרה של 532 ₪
שני עוברים – יינתן החזר עד תקרה של 853 ₪

בביצוע הבדיקה בידי רופא פרטי, ההחזר לא יעלה על ההוצאה בפועל.

תוספת זכאות הנובעת מ'מכבי שלי'

בבדיקת מי שפיר על ידי רופא פרטי באסותא יש לשלם לרופא בגין הדיקור , ולקבל ממנו חשבונית מס וקבלה מקורית בהן מופיע שמו המלא.

חברות 'מכבי שלי' יכולות לנצל את היתרה העומדת לזכותן במסגרת הטבת "צ'ק כיסוי הריון ולידה", המעניקה החזר של 50% מיתרת התשלום הנותרת לאחר מימוש הזכאות המקורית ועד לתקרת ניצול מצטברת מסכום של 2,003 ₪ אשר מכיל הצ'ק (לכול הריון, עד 3 הריונות).

תקופת המתנה: 6 חודשים ממועד ההצטרפות ל'מכבי שלי'.

אישה שעברה למכבי מקופה אחרת, והשתייכה ל'כללית פלטינום' או 'מאוחדת שיא' או 'לאומית זהב', שומרת על הוותק שצברה בביטוחים אלו. לכן, עם הצטרפותה ל'מכבי שלי', תזכה לפטור מתאים מתקופת המתנה, ובתנאי שתצטרף ל"מכבי שלי" תוך 90 יום ממועד המעבר הרשמי למכבי.

*יש לאמת במשרדי הקופה את תקיפות הזכויות טרם ביצוע בדיקת מי השפיר. הנכתב ע"פ פרסומי קופ"ח מכבי