סיבוכים בעקבות בדיקת מי שפיר ובדיקת סיסי שליה – תוצאות מחקר

BJOG. 2003 Apr;110(4):392-9.

Maternal complications following amniocentesis and chorionic villus sampling for prenatal karyotyping.

Cederholm M1, Haglund B, Axelsson O.

שם המחקר: סיבוכים להריון וליולדת בעקבות בדיקת מי שפיר ובדיקת סיסי שליה. / פרסום המחקר 2003

מטרת העבודה: האם דיקור מי שפיר ובדיקת סיסי שליה מעלים את הסיכון להריון על ידי גרימת דימום, הפרדות שליה, ירידת מים מוקדמת, מהלך לידה לא תקין, או עליה במספר הניתוחים הקיסרים.

העבודה בוצעה בשודיה ובה נבדקו 71,586 נשים בהריון יחיד ובגיל 35-49 שנים. 21,749 נשים עברו בדיקת מי שפיר ו- 1984 נשים עברו בדיקת סיסי שליה. בקבוצת ביקורת היו 47,854 נשים שלא עברו בדיקת מי שפיר או בדיקת סיסי שליה.

תוצאות: בדיקת מי שפיר לא גרמה לסיבוכי הריון קשים כגון היפרדות שליה או שלית פתח. כך גם לגבי בדיקת סיסי שליה.

בהשוואה לנשים שלא עשו בדיקת מי שפיר, הרי שלנשים שעברו את הבדיקה היה סיכוי מעט מוגבר לירידת מים. סיכון זה עלה כאשר ביצעו את בדיקת מי השפיר לפני שבוע 15. כמו כן נמצאה עליה מסוימת בלידות מכשירים (לידת ואקום, לידת מלקחיים) וניתוחים קיסרים בנשים שעברו בדיקת מי שפיר. ממצא זה לא נמצא לאחר בדיקת סיסי שליה.

סיכום המחקר:

לא נמצאה עליה בסיבוכים משמעותיים לאחר בדיקת מי שפיר או סיסי שליה. יש עליה בשיעור הסיבוכים כאשר בדיקת מי השפיר בוצעה לפני שבוע 15.