סיבוכי דיקור מי שפיר בתאומים – הנסיון הישראלי

Obstet Gynecol. 2001 Aug;98(2):231-4.

Risk of fetal loss in twin pregnancies undergoing second trimester amniocentesis(1).

Yukobowich E  et al. OBGYN Hadassah University Hospitals, Jerusalem

נושא המחקר: סיבוכי דיקור מי שפיר בתאומים – הנסיון הישראלי / פרסום המחקר 2001

מחקר על דיקורי מי שפיר לברור כרומוזומאלי בתאומים שבוצע בהדסה ואשר מביא תוצאות מישראל.

בעבודה רטרוספקטיבית נבדק שיעור איבוד העוברים בהריונות תאומים [2 העוברים בשקים נפרדים ושליות נפרדות) אשר עברו דיקור מי שפיר לברור כרומוסומלי. נערכה השוואה בין הממצאים שהתקבלו לממצאים אחר למהלך הריונות עם עובר אחד שעברו בדיקת מי שפיר, ולמהלך הריונות תאומים שלא עברו דיקור כלל (קבוצת ביקורת).

965 נשים עברו בדיקת מי שפיר: 476 בהריונות תאומים,  489 בהריון בודד ובקבוצת הביקורת 477 נשים נושאות תאומים שלא עברו בדיקת מי שפיר. כל הנשים עברו בדיקת אולטראסאונד כ 4 שבועות לאחר בדיקת מי השפיר וקבוצת הביקורת נבדקה באולטראסאונד  בשבועות מקבילים – 17-18 שב וכן 21-22 שב.

תוצאות: 13 (2.7%) נשים מקבוצת התאומים הפילה תוך 4 שבועות מהדיקור לעומת 3 (0.6%) נשים עם תאומים שלא עברו את הדיקור. מקבוצת הנשים נושאות עובר אחד ועברו בדיקת מי שפיר הפילו 3 (0.6%). יש לציין שאחוז העוברים עם תסמונות כרומוסומליות היה גבוה יותר מפי שניים מאלה שבהריונות עם עובר אחד.

מסקנת המחברים – הסיכון לתאומים בטווח של 4 שבועות מהדיקור גבוה יותר מזה לאחר דיקור בהריונות עם עובר אחד. הדיקור עצמו הוא הגורם לסיבוך כפי שמתברר בהשוואה עם מהלך הריון תאומים שלא עברו בדיקת מי שפיר.