סיכון להפלה לאחר סיסי שליה ולאחר בדיקת מי שפיר – תוצאות מחקר

Ultrasound Obstet Gynecol. 2016 Jan;47(1):38-44.

Risk of fetal loss associated with invasive testing following combined first-trimester screening for Down syndrome: a national cohort of 147,987 singleton pregnancies.

שם המחקר: הסיכון להפלה לאחר סיסי שליה ולאחר בדיקת מי שפיר – איסוף נתונים לאומי מדנמרק.

הנתונים נלקחו מתוך מאגר הנתונים הלאומי בדנמרק לשנים 2008-2010 על 147,987 נשים בהריון יחיד אשר עברו בדיקת סקר שליש ראשון להערכת הסיכון לתסמונת דאון. חלק מהנשים עבור בדיקת סיסי שליה או בדיקת מי שפר. בעבודת המחקר נבדק אחוז ההפלות בנשים שעברו סיסי שליה בטווח של עד 3 שבועות מביצוע סקר שליש ראשון, ואחוז ההפלות לאחר בדיקת מי שפיר בטווח של 4-6 שב מבצוע סקר שליש ראשון.

תוצאת המחקר: לא נמצאה אין עליה באחוז ההפלות או מוות עוברי לאחר בדיקת סיסי שליה או בדיקת מי שפיר בהשוואה לנשים שלא עברו בדיקת סיסי שליה או בדיקת מי שפיר. הממצאים שהתקבלו באיסוף הנתונים מראים שהסיכון בביצוע שתי הבדיקות הוא נמוך ביותר.