הסיכון בבדיקת מי שפיר בהריון תאומים – תוצאות מחקר

Am J Obstet Gynecol. 1993 Oct;169(4):1013-6.

The risk of second-trimester amniocentesis in twin gestations: a case-control study.

Ghidini A1,et al. OBGYN Mount Sinai School of Medicine, New York,

נושא המחקר: הסיכון בבדיקת מי שפיר בהריון תאומים / פרסום המחקר 1993

עבודת מחקר נוספת על מהלך הריונות תאומים שעברו בדיקת מי שפיר לברור כרומוסומלי בהשוואה למהלך הריונות תאומים שלא עברו בדיקת מי שפיר. קבוצת המחקר כללה נשים שנשאו הריונות תאומים אשר הרו באופן ספונטני או לאחר טיפולי פריון. הבדיקה כללה מעקב אחר  418 הריונות בין השנים 1987 ל 1992. 202  נשים עברו בדיקת מי שפיר לעומת 216 נשים שלא עברו דיקור ושימשו כקבוצת ביקורת. גיל הנשים ממוצע שעברו בדיקת מי שפיר היה משמעותית גבוה (35.2 שנים) מגיל הנשים שלא עברו בדיקת  מי שפיר (30.4 שנים).

תוצאות: לא נמצא הבדל בשיעור איבוד העוברים בין קבוצת הנשים שעברה בדיקת מי שפיר וזו שלא עברה את הבדיקה.

לא היו כל סיבוכים בתקופה של 3 שבועות לאחר בדיקת מי השפיר.

בדיקת מי השפיר לא השפיעה לרעה או לטובה על מועד הלידה, משקל העוברים, מצב העוברים בלידה לפי ציון אפגר, וכן על התפתחות העוברים בתקופה המידית שלאחר הלידה.

מסקנת המחברים: דיקור מי שפיר בתאומים לא גרם לסיבוכים בטווח הקצר או הארוך לאחר הפעולה.