דיקור מי שפיר בתאומים – הניסיון הקנדי

J Obstet Gynaecol Can. 2006 Jun;28(6):512-8.

Mid-trimester genetic amniocentesis in twin pregnancy and the risk of fetal loss.

Millaire M1, et al.OBGYN Hôpital Sainte-Justine and Université de Montréal, Canada.

נושא המחקר: דיקור מי שפיר בתאומים – הניסיון הקנדי

מטרת המחברים להעריך את הניסיון הקנדי בביצוע בדיקת מי שפיר מסיבה גנטית בשליש השני להריון בנשים נושאות תאומים.

בחלק הראשון של העבודה נבדקו נתונים רפואיים רטרוספקטיבית לנשים בגיל 32 ומעלה הנושאות הריון תאומים ועברו בדיקת מי שפיר לעומת קבוצה דומה שלא עברה בדיקת מי שפיר. הנתונים נאספו במהלך 15 שנים בתקופה 1990 – 2004. הנתון העיקרי שנבדק היה מות עובר אחד או שניים עד שבוע 24 להריון.

132 נשים נושאות תאומים עברו בדיקת מי שפיר לעומת 248 נשים שלא עברו דיקור. לא נמצא הבדל משמעותי סטטיסטי באבדן העוברי בין שתי הקבוצות. באף אחד מההריונות לא הייתה הפלה תוך 4 שבועות מהדיקור.

בחלק השני של העבודה בוצעה סקירת ספרות רפואית עולמית. נבדקו תוצאות מ – 4 מחקרים שכללו 2026 הריונות תאומים.  כאשר משווים את התוצאות לקבוצת נשים בהריון תאומים שלא עברו בדיקת מי שפיר נמצא שהסיכון להפלה בתאומים היה 1 לכל 64 הריונות.