מהו שיעור ההפלות לאחר מי שפיר וסיסי שליה – תוצאות מחקר

BJOG. 2003 Apr;110(4):392-9.

Ultrasound Obstet Gynecol. 2015 Jan;45(1):16-26.

Procedure-related risk of miscarriage following amniocentesis and chorionic villus sampling: a systematic review and meta-analysis.

Akolekar R, Beta J, Picciarelli G, Ogilvie C, D'Antonio, F

מהו שיעור ההפלות לאחר מי שפיר וסיסי שליה? / שנת פרסום המחקר: 2015

המחקר שפורסם בשנת 2015 מסכם את שיעור ההפלות לאחר בדיקות מי שפיר ולאחר בדיקות סיסי שליה על פי הספרות הרפואית. הנתונים נלקחו ממספר מקורות  MEDLINE, EMBASE, CINHAL and The Cochrane Library 2000-2014

ורק ממרכזים שדיווחו על ביצוע למעלה מ 1000 בדיקות. שיעור ההפלות חושב לגבי הפלות שחלו מביצוע הבדיקה ועד שבוע 24.

42,761 נשים עברו בדיקת מי שפיר מתוכן הפילו 324 נשים – שיעור הפלות של 0.81%  (95% CI, 0.58%-1.08%).

8899 נשים עברו בדיקת סיסי שליה ומתוכן הפילו 207 נשים –  שיעור הפלות של   % 2.18  (95% CI, 1.61%-2.82%).

קבוצת הביקורת כללה נשים שלא עברו בדיקת מי שפיר או בדיקת סיסי שליה. בקבוצת הביקורת למי שפיר שיעור ההפלות היה 0.67% (95% CI, 0.46%-0.91% )

ובקבוצת הביקורת לסיסי שליה שיעור ההפלות היה 1.79% (95% CI, 0.61 %-3.58%).

לפיכך הסיכון המשוכלל להפלה לאחר בדיקת מי שפיר הוא 0.11%  ולאחר סיסי שליה 0.22%.

מסקנת המחקר: הסיכון להפלה לאחר בדיקת מי שפיר הוא קטן בהרבה מזה הניתן כעת למטופלות והוא עומד על 1 מקרה ל 1000 דיקורי מי שפיר (1:1000). הסיכון להפלה לאחר סיסי שליה גבוה פי שניים מזה של מי שפיר ועומד על 1 מקרה ל 500 סיסי שליה (1:500).