סקירה מכוונת – בדיקה למערכת מסוימת

הסקירה המכוונת נעשית על פי הנחיה רפואית מיוחדת או בהתאם לשאלה ספציפית של הרופא המפנה כאשר מתעורר חשד לבעיה בגוף העובר. הבדיקה נועדה לבדוק באופן ספציפי מערכת אברים בגוף העובר ואף מערכות אחרות הקשורות לבעיה שהתגלתה ולא מעבר לכך.

מה ייחודה של הבדיקה?

הבדיקה מכוונת למערכת אברים מסוימת שבה עלולים להיות מומים על פי היסטוריה רפואית קודמת, חשיפה לתרופות, ממצאים חריגים בבדיקת אולטרסאונד בסיסית או מורחבת או כל סיבה אחרת. למשל – בדיקה מכוונת למוח העובר, או לפנים, או ללב, או לעמוד השדרה וכדומה.

איך מתבצעת הבדיקה?

הבדיקה כוללת הדמיית האבר הנבדק, כולל פרוט אנטומי, תפקודי ומדידה של האברים. הבדיקה חשובה במיוחד, כאשר נוצר הרושם ממבנה אנטומי חריג, או גודל חריג של איבר או אסימטריה בולטת בין האיברים או הצדדים. הממצאים החריגים יבואו לביטוי במדידות אורך-רוחב-היקף-שטח-נפח.

חשוב לדעת!

עם זאת ואחרי כל שהוסבר כאן, בסקירה המכוונת נבדקים האברים או המערכות על פי השאלה המכוונת המופנית על ידי הרופא המפנה. הבדיקה אינה אמורה לשלול מומים במערכות אחרות.