תחושת הפחד והכאב בבדיקת מי שפיר – תוצאות מחקר

Ultrasound Obstet Gynecol. 2002 Jan;19(1):13-7.

Maternal pain and anxiety in genetic amniocentesis: expectation versus reality.

Ferber A, OBGYN, Lenox-Hill Hospital, New York

נושא המחקר: תחושת הפחד והכאב בבדיקת מי שפיר / פרסום המחקר 2002

המחקר שבוצע בניו יורק בדק את תחושת הפחד לפני דיקור מי שפיר בהריון יחיד ואת תחושת הכאב לאחר הפעולה. רמת הכאב והחרדה נבדקו על פי אמת מידה visual analog scale VAS.

ביצוע המחקר: 183 נשים השתתפו במחקר. הערכת עצמת הכאב לפני הדיקור היתה משמעותית גבוה יותר לפני בדיקת מי השפיר בהשוואה לזו שדווחה מיד בסיום הדיקור. כך גם לגבי הרגשת החרדה שהייתה משמעותית גבוהה יותר לפני הדיקור מאשר מיד לאחריו. ככל שרמת החרדה הייתה גבוהה יותר לפני או אחרי הדיקור כך הייתה גבוהה יותר הערכת עצמת הכאב. נשים שעשו בדיקת מי שפיר בעבר חוו פחות חרדה וכאב. המדד היחיד שהיה קשור משמעותית לעליה בהרגשת הכאב היה קושי טכני בביצוע בדיקת מי השפיר.

מסקנות: בעת ייעוץ ושיחה טרם דיקור מי השפיר יש להדגיש את העובדה שהכאב האמיתי והחרדה לאחר הדיקור הם משמעותית נמוכים מאשר טרם הפעולה. רמת הכאב לאחר הדיקור נמוכה ובסולם 0-10 דרגת הכאב הייתה 2.1 ואילו רמת החרדה הייתה נמוכה יותר.