החזר קופת חולים כללית – צ׳יפ גנטי

מבוטחות כללית מושלם פלטינום – ציפ גנטי

אין התייחסות מיוחדת לציפ גנטי. פרטים נמסרים רק לחברי הקופה.

הזכויות: החל מה- 1.2.2016 לקוחות כללית פלטינום זכאיות לסל הריון כספי מוגדל בשווי של עד 8,000 ₪. ההחזר הוא 75% מההוצאה בפועל ועד 8,000 ש"ח לסך ההוצאות יחד. ניתן לממש את הסל על פי בחירה בהוצאות רפואיות הקשורות להיריון וללידה. סכום סל הריון הינו חד פעמי, לכלל ההריונות של הלקוחה, בכל תקופות החברות בתוכנית.

שאלות

האם הסל מיועד רק למצטרפות חדשות?

לא. גם לקוחות שכבר חברות בתוכנית יכולות ליהנות, החל מה 1.2.2016, מ- 3,000 ₪ נוספים לניצול בתקופת ההיריון והלידה. הזכאות לתוספת הינה לגבי שירותים שבוצעו החל מ – 1.2.2016.

האם יש הגבלה על אופן ניצול הסל?

כן. הסל הכספי מיועד לטיפולים ובדיקות רפואיות המבוצעים באופן פרטי בתקופת ההיריון בהתאם להמלצה רפואית.

אילו בדיקות או טיפולים מבוצעות במסגרת סל ההיריון?

להלן רשימה חלקית: סקירת מערכות פרטית, התייעצות עם רופא,  מעקב היריון אצל רופא, בדיקות אקו לב עובר, היפוך עובר, בדיקות גנטיות שונות, שקיפות עורפית, קורס הכנה ללידה, דולה, שימור דם טבורי, ניתוח קיסרי במסגרת שר"פ (שרותי רפואה פרטיים) בירושלים ועוד.

האם יש הגבלה כספית לשימוש עבור היריון בודד? האם ניתן להשתמש בסל לכמה היריונות?

הסכום ניתן פעם אחת במשך החברות בתוכנית לכלל ההריונות. את בוחרת האם לנצל אותו עבור היריון אחד או יותר. ההחזר הינו 75% מהוצאה בפועל עד לסכום מצטבר של כ- 8,000 ₪.

האם ניתן לנצל את הסל באופן מיידי?

לשירות זה תקופת המתנה של 9 חודשים. במידה ועברת מקופה מתחרה והצטרפת לכללית מושלם פלטינום בשלושת החודשים הראשונים מהמעבר לכללית את נהנית מתקופות הוותק שצברת בקופה הקודמת. במידה והיית חברה בתוכנית המקבילה בקופה המתחרה 9 חודשים את יכולה ליהנות מהסל הכספי מיד עם המעבר לכללית וההצטרפות לתוכנית הפלטינום.

מבוטחות כללית מושלם זהב: ציפ גנטי

אין התייחסות מיוחדת לציפ גנטי. פרטים נמסרים רק לחברי הקופה.

*יש לאמת במשרדי הקופה את תקיפות הזכויות טרם ביצוע בדיקת מי השפיר. הנכתב ע"פ פרסומי קופ"ח כללית.