החזר קופת חולים לאומית – צ׳יפ גנטי

ציפ גנטי לא בסל ההחזרים של הקופה.

נבדק 3.2017