החזר קופת חולים מאוחדת – צ׳יפ גנטי

כותב: פרופסור שלו

ניתן לפנות למרפאות מאוחדת ולמוקד הטלפוני של מאוחדת בטלפון: *3833.

לא התקבל מהקופה מידע לגבי החזרים הקשורים בבדיקת ציפ גנטי.