הנחיות האיגוד הבריטי למיילדות וגינקולוגיה לגבי בדיקה בהריון תאומים

Amniocentesis and Chorionic Villus Sampling

RCOG guideline No. 8 June 2010  (Royal College of Obstetricians and Gynaecologists)

מתוך הנחיות האיגוד הבריטי למיילדות וגינקולוגיה לגבי מי שפיר וסיסי שליה 2010

המידע המובא בפרק זה מופיע בהנחיות האיגוד הבריטי למיילדות וגינקולוגיה אשר פורסם בשנת 2010. החומר הרפואי נאסף ממקורות איסוף מידע אלקטרוניים שונים ביניהם –    The Cochrane Library, DARE   EMBASE, TRIP, Medline  PubMed  וזאת בהתייחס למאמרים מבוקרים מהשנים 2000-2008.

בדיקת מי שפיר בתאומים: מומלץ שלמבצע הבדיקה יהיה גם נסיון בביצוע דילול עוברים במידה ותתקבל תשובה שאחד העוברים פגוע. בנוסף לכך, על המבצע להיות בעל ידע וניסיון באולטראסאונד. במהלך הפעולה יש למפות את חלל הרחם ולסמן את מיקום העוברים, מיקום השליות, מיקום המחיצה בין שקי ההריון, כמות מי השפיר ומין העוברים.

רוב הרופאים מבצעים בעת דיקור מי שפיר בתאומים 2 דיקורים, דיקור לכל שק. ישנה אפשרות לבצע את הבידקה בדיקור אחד. תחילה דיקור לשק הראשון, ובהמשך מחדירים את אותה המחט לשק השני. ישנם פרסומים שדיווחו על שיעור הפלות נמוך יותר בדיקור אחד. על כל פנים, שיעור ההפלות בדיקור הריון תאומים גבוה מזה שבהריון יחיד. [ הערה – ההחלטה באם לבצע דיקור אחד או שניים תלויה במיקום המחיצה שבין השקים. כאשר קיים הרושם שבצוע הפעולה קל – עדיף לבצע דיקור אחד. כאשר יש צורך ב"אקרובטיקה" על מנת לשאוב מי שפיר בדיקור אחד – הרי שעדיף לבצע 2 דיקורים. הזזה אגרסיבית של המחט במהלך הדיקור מעלה את שיעור הסיבוכים. – י.ש.]