בדיקת מי שפיר בהריון תאומים בחדירה אחת – תוצאות מחקר

Prenat Diagn. 1995 Jan;15(1):17-9.

Genetic amniocentesis in biamniotic twin pregnancies by a single transabdominal insertion of the needle.

Buscaglia M1, et al. S. Paolo Hospital, University of Milan, Italy.

נושא המחקר: בדיקת מי שפיר בהריון תאומים בחדירה אחת. / פרסום המחקר 1995

המאמר מתאר שיטה לבצוע בדיקת מי שפיר בהריון תאומים הנמצאים בשקים נפרדים בדיקור אחד. השיטה נוסתה ב 55 הריונות תאומים כאשר ב 48 מהם ניתן היה לבצע את שאיבת מי השפיר הנמצאים בשקים נפרדים – בדיקור אחד בלבד.

התנאים לביצוע דיקור בשיטה זו הם הדמיה מקדמת באולטראסאונד של מחיצה בין השקים, המצאות כיסי נוזל מי שפיר בכל שק ומיקומם המאפשר חדירה אליהם בדיקור אחד. כאמור ב 48 מתוך 55 הריונות היו תנאים שאפשרו בדיקת מי שפיר בדיקור אחד. מהלך הדיקור היה ללא סיבוכים.

החל משנת 1990 בוצעו במרכז הרפואי הנ"ל כל דיקורי מי שפיר לתאומים הנמצאים בשקים נפרדים בשבועות 14-15 להריון. הקדמת מועד ביצוע הדיקור אפשר בכל המקרים למעט מקרה אחד לבצע דיקור בחדירה אחת של המחט.

מחברי המאמר מציעים לבצע בתאומים בדיקת מי שפיר מוקדמת בשבועות 14-15 ובדיקור אחד כאלטרנטיבה לבדיקת סיסי שליה בהריון  תאומים המבוצעת במועד מוקדם יותר בהריון.